Eva Krhovská

lecturer image

"Lektorování mi dává NADĚJI. Naději, že i já budu ve svém třetím věku aktivní a čilá. Za dobu, co v Elpidě přednáším, jsem zjistila, že dnešní senioři jsou v 65 mladí, v 75 letech ještě aktivní a schopní vnímat nové věci. Možná po 75. roku věku to už někde drhne, musí se něco opakovat, ale přesto jsou ještě schopni a ochotni vnímat.

Do Elpidy jsem naskočila v roce 2013, kdy jsem začala přednášet poměrně těžké téma finanční gramotnosti a s potěšením jsem viděla, jak zodpovědně ke svým financím účastníci přistupují. Při hodinách koučinku jsem pochopila, jak je pro lidi vyššího věku důležitá jistota v komunikaci, jak někdy obtížně hledají cesty k domluvě s dětmi a vnuky pro pohodové soužití. Jsem ráda, že jsem Elpidu našla a že v ní mohu spoluvytvářet náplň."


Momentálně v programu lektora žádné akce nejsou.